27
Oct
2017

Никола Донев - за легалния лов, бракониерството и ловния туризъм

Във връзка с протестната акция против насилието над животни, ловния туризъм и убийствата за забавление, провокирана от документалния филм "САФАРИ" на Улрих Зайдл, ето какво ни отговори един от организаторите на събитието - Никола Донев.

Различава ли се отношението ти към легалния лов, бракониерството и ловния туризъм?
И трите са неетични, и при трите става дума за убийство. При първото и третото просто са регулирани.

Какво би казал на онези, които оправдават ловния туризъм с факта, че се случва в оградени площи, където животните се отглеждат специално за целта и съответно – този тип лов не влияе на популациите и екосистемата?
Животните са индивиди и всяко заслужава еднакво право на живот, независимо дали убийството му ще повлияе на популацията.

Какво ти направи най-силно впечатление във филма „Сафари”?
Патологичната наслада и еуфория, която изпитват убийците, след като убият жертвата си.

Има ли разлика в мотивацията на българските ловци и тези, които виждаме във филма?
Не. Ловците са водени от едни и  същи подбуди, независимо от това къде живеят.

Какво би казал на българските ловци, които също осъждат сафарито?
Да се погледнат в огледалото.

Според някои проучвания, интересът към България като страна за ловен туризъм се повишава непрекъснато. Как си обясняваш това?
България е привлекателна дестинация за всякакъв вид туризъм – защото е евтино.

Какви мерки трябва да се предприемат срещу ловния туризъм в световен мащаб и откъде може да дойде промяната?
Задължително настаняване на практикуващите го в психодиспансери и криминализиране на всякакъв вид лов. Това би спасило всички застрашени популации.

Кои хора би искал да подкрепят протеста? Защо?
Всеки който е убеден, че лова не е окей. Че в XXI век това е едно ненужно насилие, една патология. Надявам се да има повече емпатични и рационални хора. А защо е необходимо да се подкрепи протеста – ами защото това е един огромен проблем за обществото ни, който все още е табу, но е крайно време да го осветим.

* * *

"САФАРИ" на Улрих Зайдл може да гледате
на 8 ноември 2017 от 19:00 часа,
на 18 ноември 2017 от 17:00 часа в Дома на киното,
както и в кино "Влайкова" на 27, 29, 30 октомври и на 1 и 2 ноември 2017 от 20:00 часа.